Translate

Om mig

Mitt foto
Gift med Ewa, pappa till Sofie och Åsa, kirurg på St Görans sjukhus i Stockholm

lördag, november 14, 2009

TAO 81

LXXXI
Sanna ord klingar icke väl
Välklingande ord är icke sanna
Den gode för inga ordstrider
Den som för ordstrider är icke god
Den vise äger icke stor lärdom
Den som äger stor lärdom är icke vis
Den vise hopar inga skatter
Han lever för andra; då röner han framgång
Han ger åt andra; då får han överflöd
Detta är himlens väg: att gagna och icke skada
Detta är den vises väg: att fullända och icke ävlas.


81
Sanna ord är inte vackra
vackra ord är inte sanna
De som vet är inte lärda
de som är lärda vet inte
De goda har inte mycket
de som har mycket är inte goda

den ädla människan samlar aldrig på hög
Ju mer han gör för andra
desto mer har han
Ju mer han ger till andra
desto större är hans överflöd

Himmelens Tao
är att gynna och ej skada
Den ädla människans Tao
är att göra väl och ej mäta sig med andra.

TAO 80

LXXX
Landet må vara litet med ringa befolkning
De som uppväger tio eller hundra andra må icke nyttjas till att styra
Må folket ta döden på allvar och resa mot fjärran
Båtar och vagnar skall finnas men ingen som färdas med dem
Må folket återgå till knutar på snören såsom skrift,
må de njuta sin föda,
finna behag i sin dräkt,
vara nöjd med sina hem,
vara lyckliga med sina seder
Om och grannländernas byar ligger inom synhåll
så att hundskall kan höras över gränsen
skall människorna dock åldras och dö utan att ha besökt varandra.


80
Låt riket vara litet
med ringa befolkning

Fast där finns vapen för tio och hundra mannar
ska de ej brukas
Människorna ska ta döden allvarligt
och inte vilja resa långt
Fast de har båtar och vagnar
ska ingen färdas i dem
Fast de har rustningar och vapen
ska de inte visas upp

Människorna ska återvända till
att sätta knutar på repet
istället för att skriva
Deras mat ska smaka dem
deras kläder behaga dem
och deras hem ge dem trygghet
De ska vara tillfreds med sitt

Fast de lever inom synhåll från sina grannar
och tuppars galande och hundars skall hörs därifrån
ska de åldras och dö utan att besöka dem.

TAO 79

LXXIX
Då bittra fiender försonas
blir alltid någon bitterhet kvar
Hur kan detta anses tillfyllest ?
Därför tar den vise vänstra stickan
och kastar icke skulden på sin motpart
Den som äger dygden vill försoning
den som icke äger dygden vill fastställa skulden
Himlens Tao har inga gunstlingar
Alla de goda står det bi.


79
När hätska fiender slutit fred
måste någon bitterhet dröja kvar
Hur kan det vara av godo ?

Därför håller den ädla människan sin del av avtalet
men kräver ej vad honom tillkommer
En dygdig människa utför sin del
men en odygdig människa
kräver av andra att uppfylla sina skyldigheter

Himlens Tao är opartisk
den förblir alltid hos goda människor.

TAO 78

LXXVIII
Intet under himlen är mjukare än vatten;
dock är inte starkare i kampen mot det hårda
Intet kan taga dess plats
Det veka övervinner det stela
Det svaga övervinner det starka
Ingen finns under himlen som inte vet detta
Dock finns ingen som rättar sig efter detta
Därför säger den vise:
Den som tar på sig riktets olycksöden
sitter överst vid altaret
Den som tar på riktes synder
må kallas världens konung
Sanna ord ser ut som paradoxer.


78
I hela världen finns inget mjukare
och mer undfallande än vatten
Ändå, för att angripa det hårda och starka
är ingenting bättre
Ingenting kan ta dess plats

Sålunda:
Det svaga övergår det starka
det mjuka övergår det hårda
Alla i hela världen vet detta
ändå gör ingen bruk av det

Därför säger den ädla människan:
Den som tar på sig riktets förödmjukelse
passar att härska
över jordens och sädens offerplats
Den som tar på sig rikets olyckor
förtjänar att vara världens konung

Sanna ord låter falska.

TAO 77

LXXVII
Är icke Himlens Tao likt en båge som spänns ?
Dess höjdpunkt sänker sig
dess nedre ände stiger
Dess överflödiga längd minskar
dess otillräckliga bredd vidgas
Himlens väg är att minska överflödet och att fylla bristen
Sådan är icke människornas väg
De tar från dem som har brist och ger till dem som har överflöd
Vem äger nog och övernog att skänka åt hela världen ?
Endast den som har Tao
Därför verkar den vise, men han äger icke
Han fulländar men begär ingen erkänsla
Han önskar icke lysa.


77
Himmelens Tao är som när en båge spänns
De höga sänks och det låga höjs
överflödet dämpas och det otillräckliga berikas

Himmelens Tao är att ta från överflödet
och ge till det otillräckliga
Människans väg är annorlunda
Hon tar från den som ej har tillräckligt
för att ge till dem som redan har i överflöd
Vem har mer än tillräckligt och ger den till världen ?
Bara den som följer Tao

Därför verkar den ädla människan utan att visa det
han uträttar och dröjer sedan inte därvid
han stoltserar inte med sin förmåga.

TAO 76

LXXVI
Mjuk och svag träder människan in i livet
Hård och styv går hon bort
Mjuka och veka är örter och träd i livet
Stela och torra vissnar de bort
Så är det hårda och styva dödens följesvenner
Så är det mjuka och veka livets följesvenner
Därför skall nackstyva härar förlora i strid
Trädet som vuxit sig hårt är moget att huggas
Det starka och stora har sin plats därnere
De milda och svaga hör kronan till.


76
Människan föds mjuk och vek
vid sin död är hon hård och stel
Alla levande växter är böjliga och fyllda av sav
vid sin död är de vittrade och torra

Därför hör det hårda och oböjliga döden till
det mjuka och böjliga hör till livet

Sålunda ska det härdade vapnet splittras
och det oböjliga trädet bryts
Det hårda och starka ska var underlägset
det mjuka och veka ska vara överlägset.

TAO 75

LXXV
Folket hungrar, de styrande slukar för stor skatt
Därför hungrar folket
Folket är oregerligt enär de styrande regerar för mycket
Därför är folket oregerligt
Folket ringaktar döden emedan det är ivrigt att slå sig fram i livet
Därför ringaktar de döden
De som icke mödar sig med livet
är de visa som ger värde åt livet.


75
Folket svälter
Härskarna äter upp för mycket med skatter
därför svälter folket

Folket är svårt att styra
Härskarna blandar sig i för mycket
därför är folket svårt att styra

Folket tar lätt på döden
De förväntar sig för mycket av livet
därför tar folket lätt på döden

Bara de som handlar utan tanke på sitt liv
är överlägsna dem som värnar om livet.

TAO 74

LXXIV
Människorna fruktar icke döden;
varför då hota dem med döden ?
Om människorna hade lätt att frukta döden
och vi kunde gripa och döda
dem som gör det onda;
vem skulle då våga göra ont ?
Ofta händer att en bödel får lida döden.
Att då träda i bödelns ställe
är som att gripa den store timmermannens yxa
Den som griper den store timmermannens yxa
undgår sällan att hugga sig i handen.


74
Om människor inte är rädda för att dö
vad tjänar det till att hota med döden ?

Om människor lever i ständig fruktan för att dö
och om det innebär döden att bryta mot lagen
vem vågar då bryta mot lagen ?

Det finns en utsedd bödel
Att försöka ta hans plats
är att försöka tälja trä som snickarmästare
Av dem som försöker tälja trä som en snickarmästare
är det få som inte skadar handen.

TAO 73

LXXIII
Den som har mod att våga, han dödar
Den som är modig nog att icke våga, han låter leva
Dessa två är dels till nytta, dels till skada
Vem vet vilka människor Himlen hatar och av vad skäl ?
Därför ser den vise i detta en svår fråga
Himlens Tao strider icke men vinner seger,
det talar icke men vedergäller,
det ropar icke men framkallar,
det är stillfärdigt men verkningsfullt
Himlens nät är stort och brett
Dess maskor är vida, men dem släpper intet igenom.


73
Den som har mod att ta strid skall förgås
den som har mod att avstå strid skall leva
Av dessa två är ett av godo och ett av ondo
Himlen avskyr somligt
Vem vet varför ?
Även den ädla människan är oviss

Himlens Tao kämpar inte
och övervinner likafullt
Den talar inte
och ger likafullt svar
Den ber inte
och blir likafullt given
Den tycks vila
och följer likafullt en plan

Himmlens nät sträcker sig vida

TAO 72

LXXII
Det folk som inte fruktar det fruktansvärda
kommer snart under skräckvälde
Förakta icke dess låga hyddor,
se icke ned på dess barn.
Den som icke föraktar skall ej heller föraktas
Ty den vise känner sin kunskap men skyltar icke därmed
Han älskar sig själv men sätter icke sig själv högt
Sålunda vrakar han det senare och väljer det förra.


72
När människor inte fruktar överheten
då finns anledning till fruktan

Träng ej in i deras hem
ansätt dem ej i deras värv
Om du inte ansätter dem
kommer de inte att värja sig mot dig

Därför känner den ädla människan sig själv
men visar inte upp sig
känner sitt värde
men är ej förmäten
avstår som somligt och väljer annat.

TAO 71

LXXI
Att veta sig ingenting veta är det högsta
Den som tror sig veta vad han icke vet är sjuk
Blott genom att känna sin sjukdom såsom sjukdom
blir han fri från sjukdom
Den vise är icke sjuk
Han känner sin sjukdom såsom sjukdom,
därför är han fri från sjukdom.


71
Att veta att man inte vet är bäst
att inte veta att man inte vet är en sjukdom

Bara den som vet att han är sjuk
blir fri från sjukdomen
Den ädla människan är inte sjuk
ty han känner igen sjukdomen som sjukdom
Därför är han inte sjuk.

TAO 70

LXX
Min lära är lätt att fatta och enkel att efterleva,
men i hela världen finns ingen som kan fatta och efterleva den
I mina ord finns en skapande grundsats,
i skeendet finns en lag
Emedan den icke är känd,
därför blir jag icke förstådd.
Få är de som känner mig,
därför är mitt värde stort
Sålunda bär den vise en grov klädsel
och gömmer en skatt av jade i sitt bröst.


70
Mina ord är lätta att förstå och lätta att utföra
Ändå är det ingen människa i världen
som förstår eller utför dem

Mina ord har ett ursprung
mina handlingar har en överhöghet
För att människor förstår dessa
kan de inte förstå mig

Det är just i att så få förstår mig
som mitt värde ligger
Därför har den ädla människan grova kläder utanpå
och jade inunder.

TAO 69

LXIX
Detta är erfaren krigares valspråk:
Jag dristar ej stå som utmanare, jag spelar hellre den inbjudnes roll
Jag dristar icke rycka fram en tum utan drar mig hellre tillbaka en fot
Detta är att rycka fram utan att marschera,
att aldrig kavla uppärmarna,
att icke gå till direkt angrepp,
att stå väpnad utan att vapen.
Ingen större olycka finns än den att underskatta en fiende
När därför två jämnstarka härar drabbar samman
då segrar den som sörjer.

69
Härföraren säger:
Jag törs ej göra den första rörelsen
utan skulle hellre vänta, som gästen gör
Jag törs ej avancera ett fjät
utan skulle hellre ta ett kliv tillbaka

Detta kallas att marschera
utan att röra sig
att kavla upp ärmen utan att blotta sin arm
att gå i värn utan att sikta någon fiende
att beväpna sig utan vapen

Inget är värre än att underskatta fienden
Den som underskattar fienden
kan förlora min skatt
Därför, när slaget går av stapeln
kommer den bedrövade att segra.

TAO 68

LXVIII
Den tappre krigaren är icke krigisk
Den skicklige kämpen grips icke av vrede
Den store erövraren går icke till strid
Detta är Icke-tävlandets dygd
Den är förmågan att rätt bruka människor
Den når till jämnhöjd med himlen och vad som av ålder varit.


68
Den bästa soldaten ståtar ej
den bästa kämpen visar ej vrede
den bästa erövraren lierar sig ej
den bästa ledaren visar underdånighet

Detta är känt som dygden att ej sträva
detta är känt som förmågan att hantera människor
detta är känt som föreningen med himmelen
Det är forna tiders högsta

TAO 67

LXVII
All världen säger: mitt Tao är dårskap, ty det är stort
Emedan det är stort,
därför är det likt ett dårskap
Om det icke liknade ett dårskap,
då hade det för länge sedan blivit smått

Tre skatter äger jag;
vakta dem och bevara dem
Den första är kärlek
Den andra är måtta
Den tredje är tillbakadragenhet
Kärleken ger mod
Måttan ger kraft till övers
Tillbakadragenhetger förmåga till till utveckling och mognad
Den som överger kärlek och mod,
överger måtta och kraft till övers,
överger sista platsen och rusar mot den främsta,
han är dödens.
Ty kärleken är segerrik i sitt anfall,
osårbar i sitt försvar
Med kärlek väpnar Himlen dem som den icke vill låta gå under.


67
Hela världen säger att att min Tao är väldig
och olik allt annat
Det är för att den är väldig
som den är olik allt annat
Vore den lik allt annat
skulle den för länge sedan ha krympt till futtighet

Jag har tre skatter som jag vårdar
Den första är nåd
den andra är måtta
den tredje är att avstå från att stå främst i världen
Från nåd kommer mod
från måtta kommer storsinthet
från att inte stå främst kommer förmågan att styra

Men mod utan nåd
storsinthet utan måtta
styre utan att avstå från att stå främst
är säker död

Den som strider med nåd ska vinna
Den som försvarar sig sig med nåd är trygg
Himmelen ska skydda honom med nåd.

TAO 66

LXVI
Vad gjorde de stora floderna och haven till furstar över alla dalars vatten ?
Deras konst att hålla sig lågt
Detta gjorde dem till furstar över alla dalars vatten
Sammanlunda höjer sig den vise över folket
i det han talar som dess undersåte
Den som vill stå främst bland folket måste ställa sig själv sist
Så kommer det sig att den vise når upphöjelse
men folket känner inte hans vikt
Han är den som går främst
men folket känner sig icke tillbakasatt
Folket i världen fröjdar sig åt att bära honom alltid
Emedan han icke inlåter sig i tävlan
förmår ingen i världen att tävla med honom.


66
Floden och havet är hundra dalars konung
för att de ligger under den
Där för är de hundra dalars konung

När den ädla människan ska stå över folket
måste han tala till det underdånigt
Ska han leda folket
måste han följa efter det
Sålunda, när han står över folket
tyngs det icke ned
När han leder folket
hindras det inte
Hela världen skall stödja honom
och inte tröttna på honom

För att han ej utmanar
möter han inget motstånd.

TAO 65

LXV
De gamle som visste att följa Tao
syftade icke till att upplysa folket
utan lät människorna förbli ovetande
Ty svårt har det folk att leva i frid
vilket bibragts för mycket kunskap
Den som sålunda strävar att styra ett land genom kunskap
han blir landets förbannelse
Den som strävar att icke styra landet genom kunskap
han blir landets välsignelse
Den som känner dessa två satser
känner även de gamles regel
Att ständigt hålla i minnet de gamles regel
kallas den förborgade dygden
Då den förborgade dygden vunnit klarhet och lång räckvidd
och alla väsen vänder tillbaka,
då först framträder den stora sanningen.


65
I fjärran tid försökte icke de som kände Tao
att ge folk kunskap därom
utan höll dem i okunnighet därom
Folket är svårt att styra
när det har för många kunskaper

Att härska genom kunskaper
är att skövla riket
Att härska genom okunnighet
är att välsigna riket
Att känna dessa är att ha ett rättesnöre
att alltid ha rättesnöre är största dygd

Den största dygden är djup och långsträckt
Den leder till alla ting tillbaka
till den stora ordningen.

TAO 64

LXIV
Vad som ännu är i vila är lätt att gripa
Vad som ännu icke visat är lätt att förebygga
Vad som är skört är lätt att få sönder
Vad som är finfördelat är lätt att skingra
Tag hand som saken innan den föreligger
Sörj för ordning innan oordningen trätt fram
Trädet som knappt kan famnas har växt ur en späd telning
Niovåningstornet började med en handfull gjord
En tiotusenmilaresa börjar med första steget
Den som handlar fördärvar
Den som griper förlorar
Den vise handlar icke, därför fördärvar han icke
Han griper icke, därför förlorar han icke
Människornas arbete plägar förfelas ett spadtag från sin fullbordan
Den som går lika varsamt fram i slutet som i början undgår att misslyckas
Där för är det den vises begär att icke äga begär
och på det svåråtkomliga han intet pris
vad han lär är att icke lära
och han återställer vad mängden lät gå förlorat
Så förhjälper han allt att utvecklas efter sin art
och dristar sig ej att gripa in.


64
Lugnet är lätt att bevara
Vad som ännu inte givit sig tillkänna är lätt att avstyra
Det spröda är lätt att spräcka
Det lilla är lätt att skingra
Åtgärda innan det händer
ordna innan kaos uppstår
Ett träd så brett som en mans famntag gror ur ett litet skott
Ett hus på nio våningar börjar med en jordhög
En resa på hundra mi börjar där fötterna står

Den som handlar ska skada
den som griper ska tappa
Den ädla människan handlar ej och skadar därför ej
Han griper ej och tappa därför ej
Människor misslyckas
när de står vid framgångens tröskel
Visa därför lika mycket omsorg
om slutet som om begynnelsen
Då sker inget misslyckande

Därför traktar den ädla människan inte det eftertraktade
samlar inte dyrgripar
Han lär sig utan lärdom
Han tar till sig vad folket lämnat därhän
Han låter de tiotusen tingen följa sin egen natur
och avstår från handling.

TAO 63

LXIII
Verka att du icke verkar,
vinnlägg dig om att icke handla,
smaka det som icke har smak
I stort som i smått, i mångfald och knapphet
återgälda fiendskap med dygd
grip dig an med det svåra medan det ännu är lätt,
grip dig an med det stora medan det ännu är litet
Allt svårt i världen kommer ur det lätta,
allt stort i världen kommer ur det lilla
Därför kan den vise som aldrig ger sig på det stora
komma stora ting åstad
Den som har lätt för att lova har svårt att vinna tilltro
den som tar lätt på mycket möter mycket som är svårt
Därför betraktar den vise allt som är svårt
så möter han intet som är svårt.


63
Handla utan handling
agera utan inblandning
smaka det smaklösa

Gör det lilla stort och de få många
belöna fientlighet med vänlighet
Möt det svåra medan det ännu är lätt
det stora medan det ännu är smått

Det svårast i världen är är i sin begynnelse lätt
det största i världen är i sin begynnelse smått
Sålunda strävar den ädla människan aldrig efter storverk
och åstadkommer därför storverk

Lättvindiga löften leder till ringa tillit
att ta saker lätt leder till stora svårigheter
Därför förstår den ädla människan att se det lätta som svårt
och undviker därmed svårigheter.

TAO 62

LXII
Tao är det hemliga undret för alla väsen
de rättsinnigas skatt, de ondas tillflykt
Vackra ord går att sälja på torget,
ädel vandel kan överlämnas som gåva
Onda människor finns, men varför skulle de förkastas ?
När därför himlens Son skall krönas
och De Tre Rådsherrarna skall utnämnas,
sänd dem då, hellre än rundslipad jade och fyrspann,
detta Tao i tribut !

Vad prisade de gamle hos detta Tao
Sade de icke " Sök upp de skyldiga och förlåt dem"
Därför är det kostbarast i hela världen.


62
Tao är de tiotusen tingens källa
de goda människornas skatt
och de onda människornas tillflykt

Vackra ord köper ära
goda gärningar vinner respekt
men människor som inte är goda
- varför skall de överges ?

Därför, den dag då kejsaren kröns
eller de tre ministrarna utnämns
sänd ej en gåva framburen av fyra hästar
men förbli stilla och erbjud Tao

Varför prisade de åldriga Tao ?
Var det inte för att man finner vad man söker
och undkommer sina försyndelser ?
Därför ärar hela världen den högst.

TAO 58

LVIII
Slapp styrelse ger ofördärvat folk
Målmedveten och duglig styrelse ger missnöjt folk
Olyckan är lyckans tillfartsväg
lyckan är olyckans förklädnad
Vem kan veta vad änden är ?
Det rätta står aldrig fast
Det rätta slår över i det orätta,
det goda går över i det onda,
och länge har människorna gått vilse
Därför är den vise stadig som en fyrkant men utan vassa hörn,
han är självständig men stöter ingen,
han är rättfram men icke hårdhänt,
han lyser icke men bländas icke.


58
När riket styrs med lätt hand
är folket tillfreds
När riket styrs med fast hand
är folket beräknande

Lyckan vilar på eländet
eländet lurar under lyckan
Vem vet var det slutar ?
Finns något som är osvikligt korrekt ?
Det korrekta blir defekt
det goda blir förvridet
Människors villfarelse har sannerligen varat länge

Därför är den ädla människan skarp men skär ej
vass men sticker ej
rättfram men kränker ej
lyser men bländar ej

TAO 61

LXI
Stort är ett land då det är som den lågt liggande floden
där världen strömmar samman
det är som det kvinnliga i världen
Det kvinnliga övervinner det manliga genom sitt saktmod
det blir till det lågt liggande genom sitt saktmod
Så skall det stora landet som gör sig lägre än det mindre landet
övervinna det mindre landet,
och det lilla landet som gör sig lägre än det stora landet
övervinner det stora landet
Därför gör sig några lägre för att övervinna,
några är lägre och upptager andra i sig
Det stora landets mål är allenast att beskärmas och erhålla tjänst
Båda skall de nå målet för sin strävan
om det stora landet förstår att göra sig lågt.


61
Ett väldigt rike är som flodens nedre lopp
det är världens mötesplats
världens kvinnliga

Det kvinnliga övergår det det manliga med stillhet
i sin stillhet är hon underdånig

Därför:
Om ett väldigt rike underkastar sig ett mindre rike
kommer det att erövra det mindre riket
Om ett litet rike underkastar sig ett väldigt rike
kommer det det att erövras av det väldiga riket
Sålunda - somliga som underkastar sig blir erövrare
och somliga som underkastar sig blir erövrade

Ett väldigt rike behöver mer folk
ett litet rike behöver tjäna
Om båda ska få vad de vill ha
är det passande för ett väldigt rike
att underkasta sig.

TAO 60

LX
Styr det stora riket såsom du steker små fiskar
När Taos anda råder i världen har andarna ingen makt
Det är icke så att andarna förlorat sin makt, men de upphör att vålla människorna skada
Icke blott dessa upphör att vålla människorna skada;
ej heller den vise vållar människorna skada
Dessa två skadar icke varandra
och förenas i dygdens flöde.


60
Att styra riket är som att koka en liten fisk

När världen styrs enligt Tao
förlorar andemakternas sin kraft
Egentligen förlorar andemakterna inte sin kraft
men den brukas ej till människors skada

Det är inte bara andemakternas kraft
som inte skadar människor
Inte heller den ädla människan bringar dem skada
Då de ej gör skada
ska bådas dygd framträda.

TAO 59

LIX
Den som handlägger mänskliga ärenden och tjänar himlen
har ingen bättre regel än måtta
Att hålla måtta är är att vara tidigt ute,
att vara tidigt ute är att samla dygd,
att ha samlat dygd är att ständigt vinna seger,
att ständigt vinna seger är att äga förmåga utan gräns
Den som äger förmåga utan gräns är skickad att styra riket,
och rikets moderlighet skall länge bestå
Detta är att äga djupa rötter och en blomstrande stam
Sådan är vägen till ödödlighet och bestående insikt.59
När man leder människor och tjänar himmelen
går inget upp mot måttlighet
Endast genom måttlighet kan man tidigt foga sig
Att tidigt foga sig är att vinna stor dygd

För den som vunnit stor dygd är ingenting omöjligt
Om ingenting är honom omöjligt
då känner ingen hans gränser
Om ingen känner hans gränser
då kan han härska över riket

Den som härskar på moderligt vis förblir
Han har djupa rötter och en fast grund
det långa livets och klarsynens Tao

TAO 57

LVII
Land styrs med lag
Krig förs med list
Världen vinns genom att icke handla
Hur vet jag att så är ?
Genom detta:
Ju flera förbud, ju fattigare folk
Ju flera vapen, ju oroligare rike
Ju fler uppfinningar,, ju fler sluga påfynd
Ju fler förordningar, ju fler tjuvar och rövare
Därför säger den vise:
Jag handlar icke, och folket förändras självmant
Jag älskar friden och folket gör självmant det rätta
Jag är icke beskäftig och folket vinner själv rikedom
Jag hyser inget begär, och folket når själv enkelheten.


57
Ett rike styrs genom pålitlighet
Ett krig vinns genom överraskning
men världen räddas genom att lämnas ifred

Hur vet jag att det är så ?
På grund av detta:
Ju fler förbud
desto fattigare blir folket
Ju fler skarpa vapen
desto större blir rikets svårigheter
Ju fler kunniga och fyndiga
desto fler förändringar äger rum
Ju fler lagar och bestämmelser
desto fler tjuvar och och rövare

Därför säger den ädla människan.
Jag handlar ej
och folk blir av sig själv till det bättre
Jag njuter frid
och folk blir av sig själva rättrådiga
Jag gör inget
och folk blir av sig själva rika
Jag har inga begär
och folk blir av sig själva enkla som det okarvade träet.

TAO 56

LVI
Den som äger insikt talar icke
Den som talar äger icke insikt
Att tillsluta gluggarna,
sluta portarna,
avslipa kanternas skärpa,
upplösa härvornas knut,
dämpa ljusets skärpa,
gjuta oron i stoftet ut -
detta är den gåtfulla Enheten
Då kan kärlek och hat icke beröra honom,
vinning och saknad icke nå honom,
ära och skam intet bekomma honom
Därför äras ingen som han i all världen.


56
Den som vet talar ej
den som talar vet ej

Slut öppningarna
stäng dörrarna
slöa skärpan
lös upp knutarna
dämpa lystern
var ett mitt ditt damm
Detta är den djupa föreningen

Den som når detta blir inte förförd
inte heller bortstött
Han gynnas inte
blir inte heller missgynnad
han kan inte äras
ej heller förnedras
Därför är han ståtligast av alla.

TAO 55

LV
Den som är fylld av dygden
är såsom ett litet barn
Ingen giftfluga stinger honom,
de vilda djuren angriper honom icke,
ingen rovfågel slår ned på honom
Mjuka är hans ben och hans senor svaga, dock är han stark i sitt grepp
Intet vet han om mötet mellan man och kvinna, dock är hans kropp fullkomlig
ty hans kraft är oförödd
Hela dagen kan han gråta utan att rösten blir hes,
ty hans harmoni är fullkomlig
Att känna harmoni är att stå i samklang med evigheten
Att känna evigheten är att äga insikt
Att söka förbättra livet kallas att fresta olyckan
Att följa hjärtats lockelser kallas begärelse
Tingen åldras sedan de nått sin fulla kraft
och våldet står icke i samklang med Tao
Det som icke står i samklang med Tao dör ungt


55
Den som fylls av dygd är som ett nyfött barn
Getingar och ormar ska ej stinga honom
vilda djur kastar sig över honom
Benen i hans kropp är mjuka, musklerna veka
men hans grepp är starkt

Han har ej erfarit föreningen av man och kvinna
ändå reser sig hans kön
ty hans mandom är på sitt krön
Han kan ryta hela dagen utan att bli hes
ty hans harmoni är på sitt krön

Att känna harmoni kallas det eviga
att känna det eviga är klarsyn
Att fylla sitt liv övermåttan är illavarslande
att låta viljan kräva av livsandan
är förgripelse

Vad som nått sin krafts höjdpunkt
börjar sedan åldras
Detta går emot Tao
Det som går emot Tao möter ett tidigt slut

TAO 54

LIV
Vad som är stadigt grundat, det består
Vad som är stadigt hållet, det går icke förlorat
Från släkte till släkte skall fäderneoffret fortgå
och icke lida avbräck
Hos den enskilde slår dygden rot,
i familjen flödar dygden över,
i samhället når dygden mångfald,
i staten röner dygden framgång,
i världen blir dygden ensamrådfande
Sådan den enskilde är skall han bedömas,
sådan familjen är skall den bedömas,
sådant samhället är skall det bedömas,
sådan staten är skall den bedömas,
sådan världen är skall den bedömas
Hur vet jag att världen blir sådan ?
Därigenom.


54
En väl satt planta kan inte ryckas upp
Det väl hållna slinker inte undan
Ett väl utfört värv äras av barn och barnbarn

Odla dygd i dig själv
och dygden skall bli sann
Odla den i familjen
och dygden skall finnas i överflöd
Odla den i byn
och dygden skall förbli
Odla den i riket
och dygden skall bli ymnig
Odla den i världen
och dygden skall finnas överallt

Därför, se på andra som dig själv
se på familjer som på din familj
se på byar som på din by
se på riken som på ditt rike
se på världen som på din värld

Hur vet jag att världen är sådan ?
Genom detta.

TAO 53

LIII
Bleve jag plötsligen begåvad med kunskap
till att vandra Taos stora väg,
då skulle jag sky att yvas över mig själv
Taos stora väg är lätt att gå
men folk älskar små sidovägar
Ståtliga står palatsen
men fälten ligger oplöjda och ladorna tomma
Klädda i granna kläder,
omgärdade med skarpa svärd,
utsvävande i kräslig mat och dryckjom
lever de som har övernog av rikedom och ägodelar
Detta är roffares föredöme
Främmande står det för Tao.


53
Om jag har blott en smula förnuft
går jag den raka vägen
och fruktar endast att böja av från den
att hålla sig på den raka vägen är lätt
men människor föredrar att böja av

När palatset är ståtligt
då fylls åkrarna med ogräs
och kornbodarna är tömda
somliga har praktfulla klädnader
bär skarpa svärd
och frossar i mat och dryck
De vältrar sig i rikedomar
de är rövarbaroner

Detta är förvisso inte Tao

TAO 52

LII
All världen äger ett ursprung, som kan betraktas såsom världens moder
De som finner modern känner sig som hennes söner
De som känner sig som hennes söner håller sig till modern
Sålunda bevaras de från fara livet ut
Stäng dess gluggar
tillslut dess portar
och hela ditt liv skall vara utan plåga
Öppna dess gluggar,
ävlas och var verksam
och hela ditt liv skall vara utan trygghet
Den som kan skåda det lilla är klarsynt
Den som övar saktmod är stark
Gör bruk av ljuset och vänd åter till klarsyn
så bereder du icke din slutliga olycka
Detta är att tillägna sig det eviga.


52
Världens begynnelse är dess moder
Den som känner barnen, håll dig till modern
Sålunda, intill dina sista dagar
kommer du inte att ta skada

Slut öppningarna
stäng dörrarna
och intill dina sista dagar
kommer du ej att tröttas ut
Vidga öppningarna
lägg dig i
och du är förlorad långt innan dina yttersta dagar

Att se det lilla kallas klarsyn
att hålla sig till det svaga kallas styrka
Gör bruk av ljuset men dämpa lystern
så åsamkar du inte dig själv elände
Detta är att följa det eviga.

TAO 51

LI
Tao ger liv åt alla väsen, dygden håller dem vid makt,
den yttre världen skänker dem form, stundens villkor fullbordar verket
Därför dyrkas Tao av alla väsen på jorden, och dygden äras högt
På ingens befallning dyrkas Tao och äras dygden, utan självmant
Därför ger Tao dem liv och dygden uppehåller dem, utvecklar och fostrar dem,
leder och beskyddar, livnär och härbärgerar dem,
danar dem men tar dem icke i besittning,
bär omsorg om dem men gör icke anspråk på dem
behärskar dem men håller icke uppsikt över dem
Detta är den hemlighetsfulla dygden.


51
Tao föder dem
dygden ger dem näring
materia ger dem skepnad
egenskap gör dem hela
Sålunda är det inget av alla tiotusen ting
som inte vördar Tao och hedrar dygden
Vördnad för Tao och heder åt dygden
begärdes aldrig
men det ligger i deras natur

Därför föder Tao dem
ger dem näring
får dem att växa och mogna
skyddar och uppfostrar dem
värnar om dem
Den föder dem utan att lägga beslag på dem
ger till dem utan att göra dem beroende
Den får dem att mogna utan att styra dem
Detta kallas den högsta dygden.

TAO 50

L
Fram ur livet träder döden
Tretton är livets tjänare,
tretton är dödens tjänare
tretton är även de ting i livet vilka sänder människan mot döden
Varför? För den ivers skull varmed livet förökas
Jag har hört att den som vet att bevara sitt liv möter inga tigrar och vildbufflar i markerna
Han såras icke av vapen på slagfältet
Vildbuffelns horn genomborrar hon icke
och krigarens vapen förmår intet mot honom
Varför ? Enär han icke har plats för döden.


50
Vi går från födelse och död
Det är tre av tio som följer livet
tre av tio som följer döden
människor som hastar från födelse till död
räknar också tre av tio
Varför är det så ?
För att de vill göra sina liv ymniga.

Jag har hört att den som vet att leva
kan vandra genom landet
utan att möta noshörning eller tiger
Han går genom striden
utan att träffas av vapen
I honom finner noshörningen
ingen blotta för hornet
tigern ingen blotta för sina klor
och vapnet ingen blotta för eggen

Varför är det så ?
Döden har ingen plats i honom.

TAO 49

XLIX
Den vise hävdar icke någon mening
Folkets mening gör han till sin
De goda kallar jag goda,
de onda kallar jag även goda
Dygden är godhet
De sannfärdiga tror jag
de osannfärdiga tror jag även
Dygden är tro
Lugn och oberörd lever den vise i världen
Folket i världen följer honom med ögon och öron,
och den vise betraktar dem alla såsom sina barn.


49
Den ädla människan har inget sinne för sig själv
han gör andras sinnen till sitt

Jag är god mot människor som är goda
jag är också god mot människor som inte är goda
Så nås godhet
Jag visar trohet mot människor som är trogna
jag visar också trohet mot människor som inte är trogna
Så nås trohet

Den ädla människanär ett med världen
och lever följsamt med den
Människor vänder sina ögon och öron mot honom
och den ädla människan värnar om den som sina barn.

TAO 46

XLVI
Då Tao härskar i världen
skall de snabbaste hästarna spännas för sopvagnen
Då Tao ringaktas i världen
överflödar landsbygden av kavalleri
Ingen större förbannelse finns än bristen på förnöjsamhet
Ingen större synd än begäret efter vinning
Därför är förnöjsamhetens glädje en beständig glädje.


46
När Tao råder i världen
får de stolta springarna dra gödselvagnar
När Tao går förlorad i världen
föds krigshingstar upp utanför staden

Det finns inget större brott än åtrå
ingen större katastrof än otillfredsställelse
ingen större olycka än girighet

Därför:
att ha nog av nog är alltid nog.

TAO 48

XLVIII
Den som strävar efter vetande tillväxer dag från dag
Den som ägnar sig åt Tao avtager dag från dag
Genom att ständigt avtaga når han fram till overksamheten
Genom att ingenting uträtta uträttar han allt
Därför kan blott den erövra världen vilken är utan strävan
Den som strävar därefter, han kan icke erövra världen.


48
Den som söker lärdom tar varje dag något till sig
Den som söker Tao släpper varje dag något

Han släpper och fortsätter att släppa
intill han uppnår ingen handling
När ingenting görs lämnas ingenting ogjort

Riket kan bara vinnas av den ej angelägna
Den angelägna är ovärdig att vinna riket.

TAO 47

XLVII
Utan att träda ut genom dörren
kan vi veta allt som sker i världen
Utan att blicka ut genom fönstret
kan vi skåda himlens Tao.
Ju vidsträcktare färder, ju mindre vetande
Därför vinner den vise sin kunskap utan kringflackande
Han inser utan att se
Han fullbordar utan att verka.


47
Utan att gå ut genom dörren
kan man känna hela världen
Utan att titta ut genom fönstret
kan man skåda himmelens Tao
Ju längre man färdas, desto mindre vet man

Sålunda vet den ädla människan utan att resa
skådar utan att se
fullbordar utan handling.

TAO 45

XLV
Högsta fullkomning är att se såsom ofullkomlig
men dess verkan är utan like
Största överflöd är att se såsom armmod
men dess verkan slår aldrig fel
Det som är rakast är att se såsom krokigt
Största slughet är att se såsom enfald
Största vältalighet är såsom stammande
Rörelse övervinner köld
stillhet besegrar hetta
Vila och ro är världens lag.

45
Det mest fullgågna tycks bristfälligt
ändå slits det inte ut
Det ymnigaste tycks tomt
ändå tar det inte slut
Det rakaste tycks krokigt
den största förmåga tycks klumpig
den vältaligaste tycks staka sig

Rörelse övervinner kyla
stillhet övervinner hetta
Vila och ro styr världen.

TAO 44

XLIV
Ditt rykte eller du själv, vilket står dig närmast ?
Dig själv eller din egendom, vilket skattar du högst ?
Att förlora eller vinna, vilket fruktar du mest ?
Den som alltså traktar efter mycket bortslösar mycket,
den som mycket hopar förlorar mycket
Den förnöjsamma möter ingen förnedring
Den som vet att hejda sig löper ingen fara
Han kan länge bestå.

44
Din ära eller din kropp (ditt liv) - vad betyder mest ?
Din kropp eller din rikedom - vad är värdefullast ?
Vinna eller förlora - vad är smärtsammast ?

Girighet är kostsam
samlade rikedomar går förlorade
Den som är förnöjsam blir aldrig förnedrad
Den som vet när han skall hejda sig tar ingen skada
Han förblir

TAO 43

XLIII
Det mjukaste under himlen övervinner det hårdaste
Det gestaltlösa genomtränger det massiva
Genom detta vet jag värdet av att icke verka
Att undervisa utan ord
att aldrig handla
detta är utan like i världen.


43
Det mjukaste i världen
övergår det hårdaste i världen
Det obefintliga kan tränga i det förslutna

Sålunda vet jag värdet av icke handling
Att lära utan ord och verka utan handling
förstås av få.

TAO 42

XLII
Av Tao är enheten född
Av enheten utgår tvåfald
Av tvåfalden kommer trefald
Av trefalden framgår allt skapat
Allt skapat bär det kvinnligas makt på sin rygg, det manligast makt på sitt bröst
Ur de allgenomströmmande makternas förening kommer dess jämvikt
Att vara värnlös, ovärdig, ärelös, detta är vad människor skyr djupast
men konungar och och furstar betecknar sig själva med dessa ord
Ty somt ökas genom att minskas, som minskas genom att ökas
Andra har lärt vad alltså jag nu lär:
"De våldsamma skall dö en våldsam död"
Detta skall vara grunden i min undevisning.


42
Tao födde ett
ett födde två
två födde tre
tre födde de tiotusen tingen

De tiotusen tingen bär yin och omfamnar yang
De uppnår harmoni
genom att förenas i livsandan

Det människor avskyr mest
är att vara okunniga, föräldrarlösa och ovärdiga
Men detta är vad furstar och konungar kallar sig
ty man kan växa av att krympa
och krympa av att växa

Vad andra lär, det lär även jag:
den våldsamma dör ej en naturlig död
Detta ska vara mitt rättesnöre.

TAO 41

XLI
De yppersta visa hör Tao
och vandrar med iver därefter
Det medelmåttigt visa hör Tao
och är medvetna och dock omedvetna därom
De mindre visa hör Tao
och utbrister i skallande skratt
Utan att skrattas åt vore det icke Tao
Därför är det sagt av den gamle:
"Den som är upplyst synes vandra i mörker
Den som skrider framåt i Tao synes gå tillbaka
Den som färdas Taos jämna väg synes gå uppför och utför"
Den fullkomliga dygden är att se såsom en dalgång
Den fulländande vitheten är att se såsom befläckad
Det bästa sinnelaget är att se såsom ofullgånget
Den sanna sinnesstyrkan är att se såsom svaghet
Det rena värdet är att se såsom nedsolkat
Den stora rymden äger inga hörn
Det stora kärlet blir sent färdigt
Den stora musiken ljuder endast svagt
Den stora bilden äger ingen form
Tao är fördolt och utan namn
Dock är det Tao som skänker och fullkomnar.


41
Den förnämsta lärljungen hör om Tao
och övar den flitigt
Den dugliga lärljungen hör om Tao
och tar somligt till sig
Den dåraktiga lärljungen hör om Tao
och skrattar högt
Om inte skrattet fanns skulle det inte vara Tao

Sålunda har det sagts:
Taos ljus tycks dunkelt
Taos framsteg tycks retirera
Taos raka linje tycks krokig
Den högsta dygden tycks tycks låg som dalen
det renaste vita tycks besudlat
den ståtligaste dygden tycks otillräcklig
den stadigaste dygden tycks bräcklig
det mest grundläggande tycks föränderligt
den perfekta kvadraten saknar hörn
det största kärlet blir sent fullbordat
de högsta tonerna är svåra att höra
den stora bilden saknar skepnad

Tao är fördold och utan namn
Ändå är det blott Tao
som ger näring och och som fullbordar.

TAO 40

XL
Återgång är Taos framsteg
Svaghet är Taos dådkraft
Alla ting under himlen framgår ur det som är
men det som är framgår ur det som icke är


40
Återvändande är Taos rörelse
underkastelse är Taos sätt
De tiotusen tingen föds ur varat
varat föds ur intet.

Sammanhängande


Efter en tid av datorhaveri, och annat haveri, fortsätter jag att "ordbajsa" och "slå mig för bröstet" (som någon vänlig själ skrev häromdagen).


Presenterar, inom den närmsta tiden, de återstående verserna (40 - 81) dvs den andra delen av Tao Te Ching (Dygden - Te) i en följd.
Kanske ger det en bättre förståelse.
Förståelsen ökar ytterligare om man läser Stefan Stenudds fina kommentarer till verserna.

Stenudds sammanfattning av Lao Tzus utopi

Lao Tzus ideal är det lilla, förnöjda samhället. Där har folk nog med det som mättar magen och skyddar mot vädrets makter. De traktar inte efter mer, utan håller sig till sitt, förblir där de föddes och ingenting förändras. För den moderna människan är detta närmast att beskriva som en mardröm.
.....
Äventyr och omvälvningar är attraktiva kryddor i tillvaron men det är i lugnet och det bestående som alla människor, även de mest hetlevrade, finner sin viktigaste näring. Exempelvis är det under sömnen som man blir mest vederkvickad.Den som tror sig bli varkatigt mätt och tillfreds av världens tumult tar sorgligt miste. Kalabaliken är som ett rus, skänker nöje för stunden. I längden krävs andra ting, fast de är lika färg - och smaklösa som vattnet och luften.
När vi förstår att finna oss tillfreds med klart vatten och frisk luft, då först kan vi med lugn och ett öppet sinne tjusas av världens ständiga föränderlighet. I orkanens öga råder kav lugnt.


De sista raderna i den sista versen (81) lyder:
Den ädla människans Tao
är att göra väl och ej mäta sig med andra.

På sista tiden har jag sårat mer än gjort väl.
Men det är aldrig för sent ?

fredag, november 13, 2009

A love story

Capitalism: A love story överträffade mina förväntningar.
Mycket jag inte visste, mycket jag inte förstod vidden av.
Att så många människor drabbas av utmätning och får lämna sina hem. I världens rikaste land.
Att vinstintresset kan gå så långt att man spärrar in ungdomar för banala förseelser på privata fångvårdsanstalter. För att tjäna pengar.
Att Roosevelt ett år före sin död höll ett tal där han föreslog tillägg till konstitutionen för att ge amerikanerna "trygghet".
Så blev det aldrig. Roosevelts dröm förverkligades istället i västeuropa och Japan.

Mest gripande, mest övertygande och ärligast var de tre prästerna (varav den första vigt Michael Moore), som menade att kapitalismen tar fram de sämsta hos människan. It has to be eradicated, var deras självklara råd.

Dramaturgin är inte på topp och intrången på banker och myndigheter liknar mera spex än seriös aktivism.
Men intervjuerna, för det mesta korta klipp, gör Michael Moore till en trovärdig debattör.

torsdag, november 12, 2009

La Peste


På morgonen den 16 april gick doktor Bernard Rieux från sin mottagning och snubblade då på en död råtta mitt i farstun. Han
sparkade undan djuret utan att fästa sig närmare vid saken och fortsatte nerför trappen. Men när han hunnit ut på gatan slog det honom att råttan inte borde få ligga kvar; han gick därför tillbaka och varskodde portvakten. När han märkte hur gubben Michel reagerade, insåg han bättre att vad han upptäckt föll utanför ramen för det normala.
Le matin du 16 avril, le docteur Bernard Rieux sortit de son cabinet et buta sur un rat mort au milieu du palier. Sur le moment, il ecarta la bete sans y prendre garde et descendit l'escalier. Mais arrive dans la rue, il pensee lui vint que ce rat n'etait pas a sa place et il retourna sur ses pas pour avertir le concierge. Devant a reaction du vieux M Michel, il sentit mieux que ca decouverte avait ' insolite.
(
Ur inledningen till Pesten av Albert Camus)

På kvällen den 12 november, på hemväg från biografen, som visade Capitalism: Alove story av Michael Moore, cyklar jag så när på en död råtta. Vill helst cykla vidare men vänder om, ställer cykeln vid sidan av vägen, tar råttan i svansen och lägger den i buskaget. När jag sen tittar på kortet finner jag det märkligt att råttan endast har blod från nosen.

Kapitalism som pest ?

Opinionsmätning om kapitalism

Vad skönt att för en gångs skull tillhöra majoriteten.
BBC har frågat 30.000 människor världen över vad de tycker om kapitalism.
Intressant läsning.(DN)

Jag försöker gissa mig till Johan Norbergs kommentar.

En missvisande och ovetenskaplig undersökning ?
Vi ser avigsidorna med kapitalism, men glömmer lätt bort hur mycket bättre vi fått det ?
Det finns inget alternativ ?

På det kan jag svara:

Ingen aning, troligen inte.
Kanske.
Det gör det helt säkert !

onsdag, november 11, 2009

Visiting Professor


Läste i somras en artikel om det missvisande att stirra sig blind på BMI. Fetma är bara farlig om det sitter på fel ställe. Och det är t.o.m så att är man tilltagen över midjan så skyddar ett högt BMI !
Författare var bl.a professor emeritus Calle Bengtsson från Göteborg. Som följt ett tusental kvinnor och deras hälsa sedan 1968.
Idag gästades vi av denne charmige professor, som sannerligen höll tungan rätt i mun.
Han kunde leverera ytterligare hett stoff från sitt digra material. T.e.x att förhöjt kolesterol inte påverkar kvinnors hälsa, vilket däremot förhöjda s.k triglycerider gör. Men mot förhöjt kolesterol finns det dyra läkemedel att erbjuda, mot triglyceridförhöjning gäller bara bättre kost och motion. Bengtsson menade att läkemedelsföretagen alltför mycket sätter agendan.
Allra intressantast var kanske uppgiften att vikten hos kvinnor under den här perioden endast ökat med några kilon. Samtidigt som de blivit tre centimeter längre. Det kan man inte kalla fetmaepidemi, var professorns slutsats. Kanske handlar det mer om våra attityder och föreställningen att alla skall se ut som mannekänger ?

Det blev full pott för Calle Bengtsson. Någon ersättning för resa, uppehälle och föredrag ville han rakt inte ha.
Finns det fortfarande sådana människor ?

Kinesisk framfart IV


Det är kineserna vi har att tacka för tron på balans mellan Yin och Yang. Balans mellan värnande och erövring. Balans mellan kvinnligt och manligt.
Nu har kineserna, precis som världen i övrigt, låtit Yang härja fritt.
Men de gamla insikterna är nog inte glömda.
Eller ?

BILD: Lao Tzu

Kinesisk framfart III


Är det miljön som står på tur för den kinesiska beslutsamheten ?
Blir det Kina, i kraft av sin diktatur, som kan ta de nödvändiga drastiska besluten som de västliga demokratierna inte förmår ?
Eller kan man, likt mångårige miljödebattören Lester Brown, hoppas på att även vi förmår:

Koldioxisutsläppen måste minska med 80% fram till 2020. Det kommer att kräva en världsomspännande mobilisering med samma hastighet om det handlade om krig.
När de stigande havsnivåerna blir tydligare så kommer människor att agera.Det påminner en del om om när berlinmuren föll 1989. Det fanns ett utbrett missnöje i många år som engagerade många människor på lokal nivå och så plötsligt inträffar en en politisk revolution som förändrar allting. Vi är på väg mot en sådan vändpunkt, då allt sker.


Vad säger man ???

Kinesiskk framfart 1
Kinesisk framfart 2

Kinesisk framfart II


Kina har kommit fram till att den privata framfarten inom sjukvården inte slagit så väl ut. Står det att läsa i Läkartidningen:.

År 2007 drog man i en regeringsrapport slutsatsen att framgångarna med Kinas sjukvårdssystem under planekonomitiden berodde på den dominerande rollen som den offentliga sektorn då spelade. Vidare konkluderade man att de marknadsbaserade reformerna sedan 1980-talet lett till att rättvisa, jämlikhet men även investeringsbenägenhet minskat i hälsosektorn till följd av att man låtit marknaden råda alltför oreglerat.

Nu satsar man 124 miljarder dollar på tre år inom offentlig sjukvård. Med bl. a en basal sjukvårdsförsäkring för 90 % av befolkningen.

Vad säger man ??

Kinesisk framfart IDen kinesiska regeringen och dess folk har alltid respekterat de afrikanska folkens rätt att välja sina egna sociala system. Kinas stöd och bistånd till Afrika har aldrig och kommer aldrig att kopplas till några politiska villkor
berättar den kinesiske premiärministern Wen Jiabao (DN).
Under de senaste fem åren har Kinas direktinvesteringar i Afrika ökat från 491 miljoner dollar till 7,8 miljarder dollar under 2008, enligt officiell kinesisk statistik.

Vad säger man ?

Jorden de miste


Per Landin landar också i slutsatsen att man kan låta den feodala kvarlevan vara. Appropå Björn af Kleens bok om adelns ägor.

Ur demokratisk synvinkel är adelns egendomar en feodal kvarleva. Man kan med rätta diskutera EU-bidragen till gods-
ägare och storbönder, liksom frågan om friköp av historiska arrenden. Men det är inte säkert att det blir bättre av att
ägarna genom skatter drivs från sin egendom. Eller av att gårdarna säljs till högstbjudande. Risken är stor att avdankade Skandiachefer och ministrar lägger beslag på hela klabbet, att det blir jaccuzzi av änkenådens gemak och Secu- ritaslarm i stället för betande kor. Många slottsherrar hör ihop med sin egendom, precis som en hantverkare hör ihop med sin verkstad. Det kan fi nnas ett värde i det, hur odemokratiskt det än låter.


BILD: Erstavik fideikomiss

Naturskyddsföreningen 100 år


Den gamle mannen skyndar in på Ersta konferens där man firar Naturskyddsföreningen 100 år.
- Har ni något speciellt tema, hinner jag fråga.
- Vi skall dra upp riktlinjerna för de närmaste hundra åren säger han och plirar.
En grannlaga uppgift vill jag lova.

tisdag, november 10, 2009

Hållbar medicin


Hållbar utveckling, hållbar livsstil och hållbar fred har man ju hört . Men hållbar medicin var något nytt.
Linn Getz heter en radikal norsk doktor som vågar sticka ut.
Ur Läkartidningen.
Hon anser att medikaliseringen har gjort att tidigare vanliga problem klassas som sjukdom. Tillsammans med allt riskfokus inom medicinen är hon rädd för att människor får en misstro till sjukvården. De ser hur till synes friska individer sjukförklaras och sedan inte får någon bot. Exemplen är många på utredningar för huvudvärk, muskelsmärtor och mag ont som inte leder någonvart. Hon tar ett exempel med en äldre kvinna, som slussats runt i sjukvården.

– Hon går till läkare för att hon mår dåligt, får fem–sex förebyggande läkemedel som inte är inriktade på det hon sökte hjälp för och har en välbeskriven medicinsk journal på ett biologiskt plan. Men hon får ingen reell hjälp. Ingen frågar henne om var i livet hon befinner sig, säger Getz.

Hon är även negativ till utvecklingen med allt fler program, riktlinjer, checklistor och screening och önskar att någon tar ansvar för helheten. Hon ser numera delar av sjukvården som en fragmentiserad byråkrati – som är på väg åt fel håll.
.
Linn Getz skulle passa bra på kursen i Humanistisk medicin.

Domino i Berlin


Dominospelet i Berlin kändes allmängiltigt. Faller en faller alla.
Inte så sällan handlar det om att falla in i kören.
Rädd för att inte vara med i gemenskapen.

Tony Samuelsson, som skrivit Jag var en arier, säger:

Jag kan bara konstatera att vi alla har nazismens värderingar inom oss som en möjlighet som vi måste välja bort. Samma sak gäller rasismen. Den är en del av vårt tänkande.

TAO (39) Underdånig


XXXIx
Dessa är de som av ålder ägde Enheten:
Himlen fick Enheten och med den sin klarhet
Jorden fick Enheten och med den sin fasthet
Andarna fick Enheten och med den sin kraft
Dalarna fick Enheten och med den sin fullhet
Alla väsen fick Enheten och med den sitt liv
Konungar och furstar fick Enheten och med den sin höghet bland folket

Så blev de alla vad de blev

Om himlen icke ägde klarheten störtade den samman
Om jorden icke ägde fasteheten skakade den sönder
Om andarna icke ägde kraften tynade de bort
Om dalarna icke ägde fullheten tömdes de ut
Om konungar och furstar icke ägde högheten snavade de och fölle

Därför har de högburna sitt fäste i det ringa
och de upphöjda har sin grundval i det låga
Och detta är skälet varför konungar och benämner sig själva vi värnlösa, vi ovärdiga, vi ärelösa
Är det då icke sant att att de har sin rot i det ringa ?
I sanning, vagnens isärtagna delar gör ingen vagn
Bättre än att ljuda som jade
är att skramla som sten.


39
Dessa ting från uråldrig tid nådde helhet:
skyn blev hel och därmed klar
jorden blev hel och därmed fast
gudarna blev hela och därmed mäktiga
dalen blev hel och därmed ymnig
de tiotusen tingen blev hela och därmed livskraftiga
furstar och konungar blev hela
och styrde världen
alla reste sig ur ett

Vore inte skyn skulle den rämna
vore inte jorden fast skulle den sjunka
vore inte gudarna mäktiga skulle de tyna bort
vore inte dalen ymnig skulle den torka ut
vore inte de tiotusen tingen livskraftiga skulle de förgås
vore inte furstar och konungar de styrande skulle de störtas

Ädlingen måste ha det underdåniga till rot
det höga måste ha det låga till fundament
Furstar och konungar kallar sig
okunniga, föräldrarlösa, ovärdiga
Är det inte att ta underdånigheten till sin rot ?

Delarna för sig gör ingen vagn
Så sträva ej efter jadens glans
utan var som gråstenen.


2009
Den som predikar underdånighet 2009 blir nog illa sedd.
Men vi finner oss däremot, undergivet, i att leva efter normen "var aldrig nöjd".
Stenudd:
Det som skiljer Lao Tzu från lejonparten av alla tiders tänkare är att han understryker ödmjukheten och mildheten som ett ideal även för härskarna. Ja, han blir på så vis en av mänsklighetens lätträknade förespråkare för matriarkat, kvinnostyre, kanske inte i könslig sak men i innehåll. Han beskriver också på flera ställen texten Tao som en moder

"Jade" - den gröna stenen skattades högt i det antika Kina. Lao Tzu använder den på flera ställeni texten som exempel på överflöd, rikedom och prakt.
BILD: Trafikstockning i Etiopien.

måndag, november 09, 2009

Skarpnäcksvägen 9 novemberCyklar i det gråmulna vädret på Skarpnäcksvägen.
Över telefonledningarna hänger skor. Någon har sagt att det betyder narkotika till försäljning ?
Strax innan Skogskyrkogården står en gran. Ingen märkvärdig gran. Men, ungefär som dofter kan göra, framkallar den en reptilsnabb association. Nämligen granen på tomten hos min farmor och farfar. Inte så hög, ganska bred.

Hjärnan är en märklig tingest. Som bara Martin Ingvar förstår sig på.

Utan förväntningar


Den lilla boken av Lars Björklund är bland det finaste jag läst.
Vackert, mänskligt och användbart.
Grundtemat är att våga, modet att vara där utan förväntningar och krav. Och modet att ingenting göra.
I det mötet finns framtiden, möjligheterna och hoppet.

Om brådska:

Själva livet kan inte vara bråttom. Det rör sig i samma takt hur vi än beter oss. År läggs till år utan att vi kan göra något åt det. Vi bygger upp en förväntan att vi ska hinna så mycket i livet. Och det hänger på oss om det ska bli något eller inte. Inifrån ökar kravet på att förverkliga livet. Men kanske går det att säga: Det är tillräckligt. Du räcker till. Du får finnas. Livet förväntar sig ingenting av dig. Du får det som en gåva .

Taoism ?
Jo !

söndag, november 08, 2009

Snälla pappa


I godmorgonteven intervjuas barnen på Fars dag om hur de vill att deras pappa skall vara.
Snäll, rolig, omtänksam, snäll, hjälpsam. Och snäll.

Varför säger dom inget om duktig, framgångsrik, en som tjänar mycket pengar, en som kan köpa mycket saker ?
Det som betyder så mycket.

Återanvänd leopard


Mamma är mycket för det där att inget skall gå till spillo.
Nu hade hon inhandlat nya "pantalonger". Och undrade om jag var intresserad av att överta de gamla.

Ja, varför inte ?
Helt klart lite annorlunda jämfört med mina andra långkalsonger.

MIN cykelplats


Vi har ett överfullt cykelförråd på gården. Där står min kärra och mountainbiken.
Jag har vant mig vid att platsen bredvid kärran finns kvar när jag kommer tillbaks efter en cykeltur. Det har liksom blivit min plats.Häromkvällen, när jag var sen, trött och sur och skulle ta ut cykeln ur förrådet, stod en ny hyrestgäst och avvaktade med sin cykel.
- Va fint, då blev det en plats ledig säger han glatt.
- Jaha, jo...det blev väl det.... jag brukar stå här...men jag kan ju inte hindra dig......
Så tar ha sig en titt in i förrådet.
- Den här kärran, skall den verkligen stå här ?
- Du, det är min kärra. Och den ska stå här. (Den rör du inte din jävel, tänker jag).
Han låter sig inte avskräckas utan rullar in sin cykel bredvid min kärra.
- Du kanske kan få in din cykel också, det finns lite plats över här.
Jag kokar av ilska och cyklar därifrån.

Sen skäms jag förstås för min primitiva reaktion.Vadå MIN cykelplats ?

Fernissan sitter löst.

KPA-besked


Det är något kusligt med pensionsbeskeden som trillar ner i lådan. Som om det handlade om den slutgiltiga domen.
Kuvertet från KPA får ligga till sig några dagar i brevkorgen. När så allt känns i ordning, lugnet har infunnit sig, är det dags att sprätta.
Med stora bokstäver står det överst: Din framtida pension är viktig. OK.
Sen får jag veta att min tjänstepension blir 401 kr/månaden.
Uups. Det låter lite ynkligt, t.o.m för en tagganerare.
Sen hittar jag en folder till. Där står det att jag skall få 12.422 kronor i månaden, från januari 2020.
Det låter betydligt bättre. Klart över existensminimum.

Jag pustar ut. Så farligt var det inte.

Good enoughKay Pollack gästade godmorgonteven. Det handlade om tankens kraft. Själv gick Pollack en kurs i självinsikt för många år sedan. Efter åtskilliga lager social fernissa kom det fram en tanke som var mallen för allt han tog sig för.
I am not good enough.

Sen dess har han tagit upp kampen mot det här mantrat. Inte bara för sin egen del, utan det har blivit föreläsningar, böcker och filmen Så som i himlen.Stina Oscarsson från Oriontatern regisserar en fiktiv rättegång om klimathotet på MR(mänskliga rättighets)-dagarna nästa vecka på Stockhomsmässan. "Humanity on trial". En hearing, 20 år fram i tiden, om konsekvenserna av klimatförändringarna. Spännande. (17/11)
DN artikeln om MR-dagarna avslutas, appropå not good enough;
Som konstnärlig ledare för Orionteatern arbetar Stina Oscarson med detta genom att driva existentiella budskap i texter och pjäser.
–Vi möts ständigt av bilden att det finns en enda sanning och att allt ska vara perfekt. Det gör att vi aldrig blir nöjda och hela tiden drivs till att konsumera mer. Vi måste skapa alternativ till konsumtionslivsstilen och egoism. Och jobba för gemensamma värden.

lördag, november 07, 2009

PDF


Provkör DN och svenskan några månader som PDF. Tre månader för en hundring.
Visserligen kan man bläddra sig fram, men då syns bara delar av sidan, så jag väljer att sakta skrolla sidan ner.
Det blir långsamhetens lov. Fastnar för notiser jag annars hoppat över. Även reklamsidorna tvingas jag nu fästa blicken på. På DN sjunker skrollninghastigheten till hälften på annonssidorna ? Är det möjligt ?
Men annars är det sig likt. Det är inte det högljudda som fastnar, utan det lite udda.
Göran Skytte lever i en from värld utan homo-äktenskap (SvD),
Karin Thunberg lovordar gemenskapen och uppriktigheten i tvättstugan (SvD),
Lena Andersson slår ett slag för fantasin och behovet av inlevelse (DN).

fredag, november 06, 2009

TAO (38) Dygd
XXXVIII
Den stora dygden utger sig icke för dygd
Däri ligger dess dygd
Den ringa dygden släpper aldrig av på sin dygd
Därför brister dess dygd
Den stora dygden söker icke verka
och ser intet skäl att verka
Den ringa dygden är verksam
och finner skäl att verka
Den stora människokärleken är verksam
men söker intet skäl
Den stora rättfärdigheten är verskam
och finner alltid skäl
Den stora anständigheten är verksam
Finner den intet gensvar
så kavlar den upp ärmarna och brukar våld

Där Tao förlorat träder sålunda dygden istället
Där dygden gått förlorad träder människokärleken i stället
Där människokärleken gått fölorad träder rättfärdigheten istället
Där rättfärdigheten gått förlorad träder anständigheten istället
Anständighet är uttunnandet av hjärtats tro och heder och begynnelsen till till upplösning
Predikandet är Taos förgängliga blomma och början till dårskap
Den upphöjde håller sig därför till det solida och icke vid det uttunnade
Han stannar inför frukten, icke inför blomman
Han avvisar den senare och väljer den förra.


38
Den fullkomliga dygden är ej dygdig
och är därför dygd
Den ofullkomliga dygden håller fast vid dygden
och har därför ej dygd
Den fullkomliga dygden gör ingenting
lämnar ändock ingenting ogjort
Den ofullkomliga dygden gör allting
ändock återstår mycket att göra

Den fullkomliga välviljan handlar utan syfte
Den fullkomliga rättrådigheten handlar med syfte
Den fullkomliga ritualen handlar
men då ingen bryr sig
höjer den armarna och tvingar sig på

Därför, när Tao går förlorad kommer dygd
När dygd går förlorad kommer välvilja
När välviljan går förlorad kommer rättrådigheten
När rättrådigheten går förlorad kommer ritualer
Ritualer är slutet för trohet och uppriktighet
och förvirringens begynnelse

Att känna framtiden är Taos blomma
och dårskapens begynnelse
Därför vilar den i sanning stora
på det som är fast och ej på det vaga
håller sig till frukten och ej till blomman
Sålunda avstår han det senare
och tar det förra till sig.


2009
En tung inledning på den andra delen av Tao te ching. Som handlar om Te, dygden.
(Vers 1-37, Tao - Vägen.)
Man känner sig lite generad och avklädd. Dygd som inte utger sig och framhävs är svårsmält 2009.

Tacksamma återbesök


För åtta år sedan opererade jag två unga kvinnor samma vecka för tjocktarmscancer. De låg på samma vårdsal och stöttade varandra. Varje halvår kommer de på återbesök, samma vecka. Sen går de ut och firar.Efterkontroller brukar upphöra efter några år. Men vi har, som det heter, gjort ett undantag.
Nu senast kom vi att prata om oron som infinner sig vid varje återbesök. Men samtidigt, säger F, så tycker jag om att komma tillbaks hit till sjukhuset och bli påmind om den hjälp jag fått.

Det var en ny aspekt på återbesök. Passar inte riktigt i "lean-production" (?).

David Gottlieb

David Gottlieb avled den 30 oktober.
Hamnade av en slump på hans fina blogg för några månader sedan. Den har säkert glatt och stärkt många.

Peder af Geijerstam


Peder af Geijerstam, 25 år och från Södermalm, är nyligen hemkommen från en årslång cykling till Peking.
Han blir intervjuad i P1. Grejerna står fortfarande huller om buller i den lilla lägenheten vid Skanstull, får vi veta.
Jag har prenumererat på hans reserapporter under året. Peder verkar ha ett avspänt förhållande till sitt cyklande. Knappt ett ord om mil, bedrifter och svåra umbäranden. Utan bara glädjen i att vara på resande fot och träffa fantastiska människor.

( Men annonsören till föredraget vill förstås locka med mil och bedrifter. Och P1-reportern frågar förstås om mil och faror. Men dagboken handlar mer om "slumpmässiga möten" )

Jorden de ärvde


Jorden vi ärvde diktade Evert Taube. Och menade nog, kan man tro, att jord kan ingen enskild äga.

Jorden de ärvde heter en bok av Björn af Kleen. Om fideikomiss och enskildas rätt att ärva jorden,som vi (alla) ärvde.

Den är oupphörligt intressant, skriver Nina Björk i sin recension.

Precis som med monarkin är det lätt att ta avstånd, av principiella skäl, men inte lika självklart att förkasta.

Det svider mer när Eva Joly berättar hos Skavlan att mäklarna i NY har 140 miljarder dollar i arvode på ett år, samtidigt som u-landshjälpen totalt i världen är på 100 miljarder.

(Det finns en trevlig antologi om konsumtion och klimat, med bl. a Lasse Berg, som heter Jorden vi ärvde.)

Rädd för att dö ?


Läxläsning i Fittja. Intrycket håller i sig. Man är trött när man kommer dit, och pigg när man åker därifrån.
Å tog sig an en flicka i åttan som skulle ha matteprov. Å erinrade sig bra knep från sin gamla mattelärare, om procenträkning,"större än" och division. Det kom visst väl till pass. Dom såg så nöjda ut, båda två.
Själv hamnade jag i en grupp som tillsammans skulle skriva om Bilens historia. Vi diskuterade hur man framställer el, hur fort man kan åka med en el-bil och liknande. Men M (14), som vill bli pilot, ville höra vad jag trodde om vaccinet. Och sen undrade han om jag sov om nätterna när jag opererat. Och om man har lättare att få tjejer när man är kirurg. Och om jag var rädd för att dö. Svarade så ärligt jag kunde. De andra hakade på, jag försökte kontra med motfrågor. Det blev väldigt högljutt, och bibliotikarien fick tysta oss några gånger.
Kanske är det något fel på mig, men mer livsbejakande miljö har jag svårt att tänka mig.

onsdag, november 04, 2009

Multitasking


Hörde ett inslag på P1 som handlade om s.k multitasking.
Att göra flera saker på en gång. Och kanske framförallt - att inte göra någonting ordentligt.
Lyssna på David Meyer !

Marcel Duchamp var nog på rätt spår.....

Känslobaserad patolog


Har länge vurmat för inutitiva intelligens. Nu har jag visst fått en själsfrände.

Patologiproffessor F brukar vid våra gemensamma sammankomster komma i skymundan för sin mer extroverte kollega. Men idag var F ensam föredragande. Och då fick vi höra häpnadsväckande utläggningar om hur mycket patologiutlåtanden, mikroskopiundersökning av sjuklig vävnad, grundar sig på intuition och känsla. Han skilde på patologer som var analytiskt inriktade och kollegor som var mer inspirerade av "gestaltpsykologi" ? Själv hörde proffessor F tydligen till den sista kategorin.
I de lugnaste vatten.....

(Wikipedia:
Gestaltpsykologi (av tyska: gestaltpsychologie) är en psykologisk inriktning som menar att människan behöver förstå saker som helheter och som försöker beskriva sådana helheter utifrån deras gestaltkvaliteter.
Skolan uppstod som en reaktion på reduktionistiska skolor som behaviorism och strukturalism under devisen "helheten är mer än summan av delarna", och har haft sin största betydelse inom perception och problemlösning genom insikt.
)

tisdag, november 03, 2009

Travel to teach


Senaste numret av Svensk Kirurgi har utbildning som tema.
Kollegorna i Svedala har efter åtskilligt funderande tagit fram ett mycket ambitiöst utbildningsprogram för välfärdslandet.
Från USA rapporterar en ung svensk kirurg om det stentuffa amerikanska utbildningsklimatet, där t.ex handledarna utan pardon får sparken om de inte håller måttet. Amerikaner ber aldrig om ursäkt för, eller försöker släta över, att (kirurg)livet handlar om konkurrens. Bara de dugligaste går vidare.
Kirurgen Peter Andersson åkte till Rwanda för att undervisa i kirurgi vid sjukdomar i tjocktarmen.
Skandinaviska läkare stöttar med hjälp från WHO utbildning i Rwanda. Sedan 2007 är danska Globale Laeger och dess underavdelning Travel to teach (TTT) ansvariga för verksamheten.
Rwanda har en befolkning på 9,4 miljoner, medellivslängden är 46 år och dödligheten för barn under fem år är 20 %.
Bristen på utbildad personal är stor. Högst 15 formellt utbildade rwandiska kirurger finns. På 9,4 miljoner människor !

Travel to teach er et olönnet, humanitärt projekt der arbejder med utveksling af laeger mellem Afrika och Skandinavien.

Peter Andersson avslutar lite yrvaket och filosofiskt:
Man får slutligen en stor insikt i att kirurgins väsen speglad i patienter och kollegor är detsamma överallt eftersom människor är mycket lika varandra men att villkoren för yrket ännu är mycket olika.
Jo, så är det.

Rädda om rädslan

Försäljaren utanför Systemet på Folkungagatan hjälpte mig att hålla cykeln medan jag lastade på flaket med öl på pakethållaren. (Tänkt att släcka törsten på kollegorna i morgon efter jobbet.)
Klart man gengäldade med att köpa senaste numret av Situation Stockholm.
Där finns en intressant intervju med statsvetaren och proffessorn i socialt arbet, Hans Swärd.
 Jag köpte Situation Stockholm idag. Men tjejen som sålde tidningen såg väldigt ren och proper ut, inte alls som en hemlös. Jag blev nästan lite misstänksam." 
För en hemlös person räcker det inte med att vara hemlös, han eller hon måtste också spela rollen som hemlös på ett sätt som stämmer med de förväntningar som allmänheten och myndigheterna har.
Då jag intervjuat hemlösa händer det ganska ofta att de beskriver hemlösheten som ett val.....Säger man hela tiden att man gjort felaktiga val är det väldigt svårt att stå ut. Det blir ett enormt hot mot ens innersta kärna.
Trots att de hemlösa befinner sig mitt i samhället uppfattar de ofta att de är osynliga. Genom att inte låtsas om att de finns markerar vanligt folk att de inte har något gemensamt med "dom där". Enligt Hans Swärd handlar det om sofistikerade försvarsmekanismer som vi människor tar till när vår självbild hotas. För det finns en fara att komma för nära. När vi börjar tänka på "dom" som "oss" och när Främlingen plötsligen känns bekant kräver vårt samvete att vi agerar.
- Många av oss har dubbla boenden, lägenheter och sommarstugor. Samtidigt finns det mer än 18.000 människor i Sverige som är hemlösa. Hur kan vi stå ut med en sådan konstant ojämlikhet och ändå sova gott om natten ? Jo, helt enklet genom att avsäga oss ansvaret och lägga skulden för problemet hos någon annan, i det här fallet hos den hemlöse själv.

EN TEXTDagens referat från boken om (bl.a) Marcel Duchamp.
Tidigare referat.

Hela Duchamps liv utgör en stor och mångbottnad TEXT.
EN text som innesluter en estetik, en etik och en teori om kärleken.

Detta kan leda till en lätt yrsel eller bävan. Idag tycks vi leva ett antal olika liv under vår tid här på jorden. De livslånga projekten och de sammanhängande liven gynnas inte av tempot och de snabba förändringsprocesserna i dagens globala samhälle.

Ett livslångt sammanhållet projekt kräver av projektmakaren makt och kontroll över sitt eget liv.
Duchamp tog sig denna makt. Han arbetade och skapade för sitt och sina vänners nöjes skull.
Inte av plikt och inte av av beställning från marknaden.

Duchamp gick sin egen väg, långsamt och koncentrerat, nyfiken och äventyrslysten, öppen för det nya.
Duchamp gick sin egen väg, mitt i samhället. men några steg före.

BILD: Bottle dryer t.h

Subkulturer


De små klisterlapparna på stan är en värld för sig.
Vem gillar Christer Pettersson ?

Vällingby City
Det har varit si och så med motionerande på sista tiden. Så när solen höll sig framme på den lediga eftermiddagen var det hög tid för en tur över Tranebergsbron.
Stannade till i Vällingby centrum. Och blev ännu mer varse än förra gången hur harmoniskt man kunde bygga på femti-talet. De låga byggnaderna med nästan organiska oregelbundenheter och avbrott smälter in i omgivningen och blir ett med trädens höstfärger.
Kontrasten mot den gigantiska rosa-röda skapelsen från 2008 är magstark .
Efter den s.k ansiktslyftningen 2008 kallas Vällingby centrum istället för Vällingby City.

1. Utvecklingen har gått framåt, vilket de flesta inser och jag tillhör en missanpassad minoritet.
2. Utvecklingen har gått framåt, vilket bara ett fåtal inser, dvs jag tillhör en missanpassad majoritet.
3. Utvecklingen har inte gått framåt , vilket vi bara är några få som inser, majoriteten är lurad.
4. Utvecklingen har inte gått framåt, vilket de flesta inser, dvs minoriteten har fått sin vilja igenom.

??

måndag, november 02, 2009

Modet att ingenting göra


Idag var höjdpunkten hittills på kursen i Humanistisk medicin.
Lars Björklund, mångårig sjukhuspräst, föreläste om tröst och hopp.
I all välmening försöker vi trösta genom att förringa, eller säga att det ordnar sig, eller hänvisa till hur bra det varit. Den som tömt bägaren och tappat meningen har ingen nytta av det.
Våga istället gå in och se den andres verklighet, hör vad hon säger, och svara på det.
Se och bekräfta. Lyssna och bekräfta.

Lars Björklund verkade ha en oändlig källa av goda exempel.
Hans föreläsning på 45 minuter är värd hela kursen.

Med oss fick vi boken han skrivit:
Modet att ingenting göra, en bok om det svåra mötet.

söndag, november 01, 2009

TAO (37) Av sig själv


Tao är städse overksamt,
dock lämnar det intet ogjort
När konungar och furstar lärt att hålla sig därvid
skall världen förbättras av sig själv
Om i sin förbättring den griper till handling
må den då hållas tillbaka genom det namnlöst enkla
Det namnlöst enkla är utan begär
och ur frihet från begär kommer vila
Av sig själv kommer världen till frid.


37
Tao är evigt utan handling
dock lämnas inget ogjort
Om furstar och konungar fogade sig i detta
skulle de tiotusen tingen forma sig själva
Om de formar sig själva och begär vaknar
avfärdar jag dem
med det okarvade träets namnlösa enkelhet
Det okarvade träets namlösa enkelhet
är friheten från begär

Utan begär råder stillhet
och världen rättar sig själv


2009
En fin avslutning på den första boken av Tao te ching. Här tycker jag Alf Henriksons tolkning är helt klockren. Skarpt och vackert på en gång.
BILD Diskbaljor i Etiopien.