Translate

Om mig

Mitt foto
Gift med Ewa, pappa till Sofie och Åsa, kirurg på Ersta sjukhus i Stockholm

onsdag, januari 27, 2016

Sapiens (3)

Avslutar med att återge efterordet till boken Sapiens. Det är en kraftigt fördömande sammanfattning av människans historia som kanske avskräcker från att läsa boken i sin helhet.
Själv är jag väldigt tacksam för hjälpen den gett mig att förstå hur vi hamnade här.
På något märkligt vis känner jag lättnad.


The animal that became a God

Seventy thousands years ago, Homo Sapiens was still an insignificant animal minding its own business in a corner of Africa. In the following millennia it transformed itself into the master of the entire planet and the terror of the ecosystem. Today it stands on the verge of become a god, poised to acquire not only eternal youth, but also the devine abilities of creation and destruction.

Unfortunately, the sapiens regime on earth has so far produced little that we can be proud of. We have mastered our surroundings, increased food production, built cities, established empires and created far-flung trade networks. But did we decrease the amount of suffering in the world ? Time and again, massive increase in human power did not necessarily improve the well-being of individual sapiens, and usually caused immense misery to other animals.
In the last few decades we have at last made some real progress as far as the human condition is concerned, with the reduction famine, plague and war. Yet the situation of other animals is deteriorating  more rapidly than ever before, and the improvement in the lot of humanity is too recent and fragile to be certain of.
Moreover, despite the astonishing things that humans are capable of doing, we remain unsure of our goals and we seem to be as discontented as ever. We have advanced from canoes to galleys to steamships to space shuttles - but nobody knows where we are going.
We are more powerful than ever before, but have very little idea what to do with all the power. Worse still, human seem to be more irresponsible than ever. Self-made gods with only the laws of physics to keep us company, we are accountable to no one. We are consequently wreaking havoc on our fellow animals and on the surrounding ecosystem, seeking little more than our comfort and amusement, yet never finding satisfaction.
Is there anything more dangerous than dissatisfied and irrisponsible gods who don´t know what they
want ?


Djuret som blev en gud.

För 70.000 år sedan var Homo Sapiens ännu ett oansenligt djur som skötte sitt i en vrå av Afrika. Under de följande årtusendena omvandlades arten till hela planetens herre och ekosystemets skräck. Idag står sapiens i begrepp att bli en gud, att förvärva inte bara evig ungdom utan också gudomlig förmåga att skapa och förgöra.
Dessvärre har sapeins välde på jorden hittills inte gett upphov till mycket som vi kan vara stolta över. Vi har bemästrat omgivningen, ökat livsmedelsproduktionen, grundat städer, upprättat imperier och skapat omfattande handelsnätverk. Men har vi minskat mängden lidande i världen ? Gång på gång har stora ökningar av människans makt inte ökat enskilda sapiens välbefinnande, och det har vanligen vållat andra djur stort lidande.
Under de senaste årtiondena har vi äntligen gjort några verkliga framsteg vad gäller människans villkor, genom minskningen av svält, farsoter och krig. Men andra djurs situation förvärras snabbare än någonsin tidigare, och förbättringen av mänsklighetens lott har inträffat alltför nyligen och är allt för bräcklig för att anses säker.
Trots de häpnadsväckande ting människan är i stånd att göra förblir vi dessutom osäkra på våra mål och verkar vara minst lika missnöjda som förr. Vi har gått från kanoter till galärer till ångfartyg till rymdskepp - men ingen vet vart vi är på väg. Vi är mäktigare än någonsin tidigare, men vi har mycket oklara föreställningar om vad vi ska göra med all denna makt. Än värre är att människor verkar vara mer oansvariga än någonsin. Som egenhändigt skapade gudar som bara har fysikens lagar som sällskap är vi inte ansvariga inför någon. Vi ställer därför till förödelse bland andra djur och det omgivande ekosystemet när vi ständigt jagar mer bekvämlighet och underhållning, och aldrig blir tillfredsställda.
Finns det något farligare än missnöjda och ansvariga gudar som inte riktig vet vad de vill ?Sapiens (2)

Inga kommentarer: