Translate

Om mig

Mitt foto
Gift med Ewa, pappa till Sofie och Åsa, kirurg på St Görans sjukhus i Stockholm

onsdag, december 11, 2013

Nyfiken

Att vara nyfiken betraktas med rätta som en dygd. Samtidigt är det rätt skönt att stänga av, att få lite lugn och ro. Man kan inte vara nyfiken som ett barn hela livet.

Vi lever i en kultur som i mångt och mycket bygger på att man aldrig skall vara nöjd, där förnöjsamhet  t.o.m kan uppfattas som en dålig egenskap. Betyder det att vi ständigt är nyfikna ? Skulle inte tro det.

En modern människa har mycket att ta ställning till, och förhålla sig till. Till slut kan det bli för mycket, man stänger av. Inte bara när det gäller egna mobil - och elabbonemang, det kan också gälla frågor som rör omvärlden. Ibland kan den avstängningen kännas helt i sin ordning. Man har varit nyfiken, skaffat sig egna erfarenheter och tagit del av många synpunkter, och därefter tagit ställning. En skön känsla, som också innebär att man frigör energi för annat. I andra sammanhang fungerar det inte att falla till ro, man måste helt enkelt fortsätta att ifrågasätta och vara nyfiken.
Det kan t.ex gälla arbetet. Bland kirurger diskuterar vi ofta det vanskliga i att under en operation använda den nya information som dyker upp i såret till att bekräfta, istället för att ifrågasätta, den ursprungliga bedömningen. Det klassiska exemplet gäller gallvägs-kirurgi, där det avgörande momentet handlar om att rätt bedöma vad som är den stora gallgången. Många filmer (från titthålskirurgi) kan illustera hur denna brist på kritiskt tänkande, brist på nyfikenhet, kan få ödesstigra konsekvenser.

Tänker i de här banorna apropå diskussioner om kärnkraft och klimat. Är de exempel på frågor där man  slutgiltigt kan ta ställning, eller frågor som kräver ständig omvärdering, fortsatt nyfikenhet och ifrågasättande ? Personligen tror jag kärnkraften är exempel på det förra, och klimatet på det senare. Riskerna för kärnkraftsolyckor är små, avfallsfrågan kommer att förbli osäker, vi vet att konsekvenserna av radioaktiva utsläpp blir förödande - alltså avstår vi, av försiktighetsskäl. Punkt, slut. Det är oändligt mycket svårare att falla till ro på samma sätt när det gäller människans eventuella påverkan på klimatet, och de eventuella konsekvenser det kan få på planetära system.
Men samtidigt är det oerhört frestande att förvandla ett rörligt byte till ett stillastående. Allra helst om man lever under press att hinna med och infria alla(s) förväntningar.

Har nyligen diskuterat just klimatfrågan med Birger Schlaug, och haft anledning att bläddra i hans bloggarkiv. Så här skrev han 2008/2009 :

Jag är övertygad om att vi måste minska utsläppen av koldioxid, men jag är också oerhört nyfiken på dem som kritiserar FN:s klimatpanel och den extas som Al Gore gett upphov till. Jag tror att Al Gore har rätt, och att jag själv har rätt, men vill att forskare skall ifrågasätta.

Idag är det norm att tala om global uppvärmning, det är politiskt korrekt - men jag vill inte att de forskare som ifrågasätter skall behandlas likadant som jag och andra blev behandlade på 80- och 90-talen.

När vi nu diskuterar så får jag, helt ärligt, inte intryck av någon som är oerhört nyfiken, som är mest intresserad av att lyssna till de som har avvikande uppfattningar. Utan snarare en debattör som under lång tid tagit del av alla synpunkter, vägt samman, och tagit ställning. Som helt enkelt fallit till ro. För att istället koncentrera sig på vad som behöver göras. Lite tillspetsat, för att rätta till det där som han tidigare ansåg var något som måste ifrågasättas.

Är det så grymt att man i vissa sammanhang är förbrukad om man inte längre orkar, vill eller förmår vara nyfiken och ifrågasättande ? Det gäller forskare, det gäller gallvägs-kirurger, och det gäller debattörer ?

20 kommentarer:

Roland Lidén sa...

Hej Eric
En kvinna som jag känner förnekar inte klimathotet eller alla andra hot, men man ska ju leva också så en del av sin tid har hon använt till att sticka pullovrar till sina hundar.
Att du håller på att relativisera klimathoten utan att inte ens sätta in dessa i sitt Jordiska sammanhang tyder på att Du är orolig på fel sätt och du dessutom sprider tvivel till dem som gläder sig åt sådant. Dumskalle!

Onkel Olof sa...

Är inte åsikter lite som sannolikhet?

Om man t ex slår två tärningar (sexsidiga) så är sannolikheten störst att man slår summan 7.
Om du slår ett slag kan det bli allt från 2-12, men om man slår ett oändligt antal slag så kommer man att slå summan 7 exakt var sjätte gång.

Alltså. Varje dag är ett nytt slag med nya inputs. Ibland slår man 3, 6 eller kanske 12 men på lång sikt landar man på en trygg 7:a flest gånger.

Det enda problemet är att man sällan lever i en oändlighet...

ERIC SECHER sa...


Roland,

Låter som en klok kvinna.

Betyder relativisera ungefär detsamma som bagatellisera ? Nej, det försöker jag inte. Jag har ingen säker uppfattning i klimatfrågan. Men jag har fått känslan (vad fan ska man annars lita till, sakfrågorna är i princip omöjliga att greppa för en vanlig dödlig) att något inte stämmer. En känsla av att det här påminner om annan skrämsel som vi hela tiden utsätts för.Samtidigt som helt uppenbar skadegörelse och förgiftning bagatelliseras.
Det här talet om 90-95-98 % säkerhet tror jag ärligt talat är nys, återigen utan att riktigt förstå det matematiska-statiska underlaget. Vilken grad av säkerhet angav forskarna på 70-talet när de talade om en snar istid ?
Som jag uppfattat Birger så lutar han sig starkt emot det faktum att eliten (kortsiktigt) gynnas av fortsatta utsläpp, alltså behöver man inte misstänka att farhågorna är deras verk. Det är ett resonemang som inte kan viftas bort. Och förklarar väl varför inget görs, utsläppen fortsätter öka. Medan vi, gemene man, överlag är övertygade om det håller på att gå åt helvete med alltihop. Jag kallar det för ångest, det fick jag äta upp, konstigt nog ..

Birger har även sagt, vilket kanske är själva poängen :
" Viktigt att notera i klimatdebatten är ändå att vi, oavsett om vi som menar att människan påverkar klimatet på ett avgörande sätt eller inte, har flera skäl att avveckla de fossila bränslena och att utveckla samhället. I det perspektivet blir klimatfrågan bara en påskyndande faktor, för något som ändå skall göras. "

Vad jag min dumskalle önskar är att vi ställer om det här samhället till något hållbart, att vi gör oss av med oljan så fort som möjligt, men att vi har en väldigt ödmjuk och öppen inställning till klimatfrågan, eftersom den är så fruktansvärt osäker och svårbedömd. Vem tjänar på skrämsel ? Om temperaturen legat i stort sett stilla ett drygt decennium trots stegrade utsläpp så betyder det att man skall vara nyfiken på hur det skall förklaras, inte se det som en uppgift som gynnar "den andra sidan".
Det verkar, av din sista mening att döma, som du menar att det finns två lag, och det gäller att välja sida, och vara lojal. Jag vill verkligen inte se det så. Så korkad är jag.

Din hängivne vän

ERIC SECHER sa...


Olof,

Du är läraren, men nu undrar jag om du försöker lura mig i en fälla. Tydligen är jag inne i en rätt paranoid period, skyller på sjukskrivningen :)

Utgår från att det inte spelar någon roll om utfallet är 1 och 6, eller 6 och 1. Och att tärningarna slås samtidigt (om det nu spelar någon roll). Då finns det 11 möjliga utfall. I min förtvinade hjärna är ingen av dessa elva utfall mer sannolikt än något annat. (1/11)

Åsiktsmaskinen

Onkel Olof sa...

Men på två tärningar finns det 6 kombinationer att slå en 7:a (1+6, 2+5. 3+4, 4+3, 5+2, 6+1) av totalt 36 möjligheter.
Att slå summan 2 t ex har bara en möjlighet (1+1)

Men det är inte det intressanta. Det intressanta är att om "slagit tillräckligt många slag" så märker man att man mer ofta hamnar på samma eller liknande slutsats.

Det är det jag menar med den "trygga 7:an".

Men i morgon slår man väl en femma bara för det ;)

ERIC SECHER sa...


Det där var en nyttig läxa !!

Mästare, hur tillämpar Du den trygga sjuan på klimatfrågan ?


Onkel Olof sa...

Jag gör det jag tror på nämligen försöker göra av med mindre och mindre resurser och tro på någon sorts medelväg.

DET kan väl aldrig vara fel och är svårt nog...

ERIC SECHER sa...


Det låter bra.

Anonym sa...

Olof
Världen är redan i händerna på spelare och den klarar sig, illa nog, utan ditt bidrag!
Roland

ERIC SECHER sa...


Roland,

Förlåt att jag klampar in, men det där var ett intressant inhopp från OO. Intressant för att det blev en övning i ödmjukhet. Så fel jag hade !
Jag är öppen för att jag är lika mycket ute och cyklar när det gäller klimatet. Men det måste finnas en öppenhet i en så svår fråga som klimatet, vi är skyldiga att vara NYFIKNA på vad andra kommer fram till. Allra helst om det är människor som inte kan beskyllas för att ha egen vinning av en viss ståndpunkt.

Onkel Olof sa...

Tack Eric!

Roland
Spelteori är underskattat som matematisk modell och då allting hänger ihop så finns även detta mönster i naturen du värnar om, även om det i mitt fall var rent filosofiskt. Ett sätt att visa att vi kan se saker olika från dag till dag, men att det finns en trygghet i att vi ofta finner oss i det vi egentligen tror på, alltså hamnar i vissa övertygelser mer än andra.

Det är egentligen det närmaste en äkta åsikt vi kan komma. Om inte tärningarna då och då ger olika utslag kan vi egentligen inte vara säkra på att vår "trygga" åsikt stämmer.

Detta är trygghet i ett kaos som egentligen är ordning...

Roland Lidén sa...

Förlåt en dumskalle, men ibland
så bli jag så tvärelak.
Kan jag få till på söndag på mig!
Jag har idag blivit tillsagd av Veronika att hålla mig borta från alla bloggar framför allt Birgers
därför att dagligt intag av den kan sänka den starkaste. Men då sa jag, att jag ändå ville ha lov att predika en dag i veckan.
Då log hon och sa att jag var omöjlig, att ha att göra med.

Anonym sa...

Olof, om man använder en tärning skulle man då få 3,5 flest gånger
som inte finns! (1+6/2 2+5/2 ...)
Roland

ERIC SECHER sa...


Olof,
Träffande. Det känns konstigt om tärningarna bara visar 7 hela tiden (läs IPCC)

Roland,
Ser fram emot söndag !

Anonym sa...

Det verkar, av din sista mening att döma, som du menar att det finns två lag, och det gäller att välja sida, och vara lojal. Jag vill verkligen inte se det så. Så korkad är jag.

Men då flyter Du ju också :-)

Bakaxelväxeln

Roland Lidén sa...

Det var skapligt vetenskapligt
riktigt att utifrån de data som
man använt förutspå en ny istid.
Kanske borde man ha sagt, om de variabler som vi har använt oss av är de dominerande.
Dä va En kula.
Man har ännu inte tagit hänsyn till antropocen påverkan.
Sedan kom två palenteologer med sina Två kulor. Så kom Arrhenius på toppen av dessa med Sin kula. Nu har vi en pyramid med fyra kulor. Nu har vi både icke Antropogen och Antropogen påverkan. Nu växer vi till en hel pyramid med kunskap där jag kommer att slåss för att det ska bli omöjligt för inskränkta forskare att sälja sin lilla bit till hugade spekulanter!
Den här tanken om pyramiden inklusive en helhetssyn
omfattar nu allt och har växt mig överhuvudet. Men när och om jag kan återvinna kontrollen över
huvud taget så återkommer jag.
Inte i morgon söndag, men senare.
Din Ödmjuke Tjenare!
För övrigt anser jag att vår Lucia borde heta Nina Björk!

ERIC SECHER sa...


Roland,

Nina Björk får gärna beträda alla poster som innebär makt och inflytande. Har inte bara läst henne, utan också hört henne. Respekt, nyfikenhet och ärlighet, i samma person.
Fortsätt bråka med mig.
Hörs !

Roland Lidén sa...

Om icke så återkommer jag ändå.
För att bråka med dig känns meningsfullt! Utvecklande.
Hörs!

Roland Lidén sa...

Hej Eric
Jag är inte helt nöjd med mitt utbrott som oslipad diamant.
Men Du som vet hur man uppför sig.

Häromdagen så bad jag hela världen med sitt oförstånd att dra åt helvete på BSs blogg.
Av administrativa skäl så blev jag bortplockad. Väldigt många andra skäl skulle jag också ha godtagit.
Men en egen boning vill ha som jag kan leva i och med Jorden, den kan jag inte skapa ensam. Och med enbart prat och med tiden, så blir allt flera så galna att de för att platsa, visar sin underdånighet mot makten genom att nedvärdera de förnöjsamma som gärna skulle vilja vara med om att skapa en kultur som lever på Jordens Villkor, men som varken vet hur man gör eller hur man organiserar sig för att leva och att lära sig hur man kan göra.
Vi kan göra!

Tanken att Vi själva skull köpa mark och spika och odla och jaga och fiska och sticka och organisera oss på ett sådant sätt att de främjar humanistiska och ekologiska värden är så ovanlig och så befängd att den stör många.
Nina Björk, hör Du mig?
Eric Du som ibland är klok?

ERIC SECHER sa...


Roland,

Kan bara hålla med, jag har samma längtan. Att det skall vara så svårt.

Häromkvällen såg jag en dokumentär om Chomsky efter 9/11 . Makt och terror John Junkerman, man behöver en dos Chomsky med jämna mellanrum.
Han menar ändå att vi faktiskt blivit bättre på att avslöja makten.
Sen brukar han återkomma till hur viktigt det är att kämpa tillsammans, ensam bränner man ut sig. Ett gott råd till både dig och mig.