Translate

Om mig

Mitt foto
Gift med Ewa, pappa till Sofie och Åsa, kirurg på Ersta sjukhus i Stockholm

lördag, september 17, 2016

Solidaritet


Det har i litteraturen och i artiklar, i Social Europe, World Economic Forum och på andra ställen under de senaste åren framkommit en rad tänkvärda idéer om vad som behöver implementeras på kort och på lång sikt för att transformationen (från exkluderande ekonomisk tillväxt till inkluderande ekonomisk och social tillväxt) ska bli verklighet. Exempelvis;
Basinkomst, minimilöner, harmonisering av kapital-inkomst och bolagasskatter, ett golv för välfärdssystemets andel av BNP, ett tak för ojämlikheten, effektivt förhindrande av skatteflykt, förflyttning av makten till Europaparlamentet, införande och mätning av social tillväxt. 

Men den mest grundläggande sociala och kulturella förändringen och transformationen handlar om något annat och är den övergripande förutsättningen för andra sociala förändringar: återupprättandet av den gränsöverskridande solidariska tanketraditionen. I avsaknad av ett "högre" rättesnöre måste solidariteten grundas på individens vilja att vara fri, utan att samtidigt undertrycka andra individers möjligheter att vara fria. Den solidariska människan är beredd att ta avstånd från allt som beskär eller fjättrar andra människors möjlighet att inrätta sitt liv på ett sätt som hon anser vara ett människovärdigt sätt. Solidaritetstanken innebär att var och en tar ett individuellt ansvar för medmänsklighet. Det må vara en utopisk tanke, men det är svårt, för att inte säga omöjligt, att se någon annan väg framåt.

Solidaritetstanken går tillbaks till Aristoteles och Platon och återkommer med 1800-talsfilosofer som John Stuart Mill och Karl Marx och får sedan sin moderna tolkning med 1900-talsfilosofen Hannah Arendt ; vi förverkligar vår individuella frihet i gemenskap och och ansvar för varandra. Hannah Arendt, gestaltad i filmen med samma namn (2013) utforskade i The Life of the Mind (1978) det "reflekterande tänkandet" för att kunna bekämpa "ondskans monster" och utvecklade där också teorin om det "direktdemokratiska medborgarskapet", mer aktuellt än någonsin med den sociala krisen och klimatkrisen.


Inga kommentarer: