Translate

Om mig

Mitt foto
Gift med Ewa, pappa till Sofie och Åsa, kirurg på Ersta sjukhus i Stockholm

måndag, februari 05, 2018

Underkastelse

Lena Andersson menar ( Idévärlden, SVT) att förnuftets viktigaste uppgift är att den kan befria oss från underkastelse. Vi har begåvats med förmågan att tänka självständigt och ifrågasätta, den ska vi ta tillvara. Motsatsen till det upplysta förnuftet är mystik, vilket skulle betyda att man upphör att föra dialog, och istället vänder sig inåt.

För mig är det inte självklart att förnuft och upplysning skapar en bättre värld. Det kanske inte ens är självklart att den maximala frigörelsen och frånvaron av underkastelse i slutändan ökar vårt välbefinnande. Blickar man ut över världen och ser vad fem hundra år av förnuft, upplysning och frigörelse åstadkommit så önskar jag mig inte mindre, utan mer underkastelse. Underkastad planetens gränser, underkastad min mänskliga natur, underkastad mitt behov av gemenskap, underkastad de känslor som skapar mening. Kalla det gärna mystik.

Betraktelse


1 kommentar:

Roland Lidén sa...

I varje Vietnames
finns en Amerikan
Dä ä honom vi ska locka fram

I varje människa
finns en Jude
Dä ä henne vi ska locka fram

I varje anpassling finns en Lena
dä ä hin som hon vill locka fram

Nu separeras världen i den stora galna världen
och och i de mycket små samhälle som skapas av
de kunniga självständiga modiga människor som vågar.

DET kommer att ta fart när Israel och USA där i tvinsot.

Dynape